Het goede doel
2011-2012

Opkikkeractiviteiten

 

 

Stichting Opkikker

 

Het goede doel voor verenigingsjaar 2011-2012
Het realiseren van een ALMEERSE-SUPER-OPKIKKERDAG op 28 april 2012
 


Maart 2011, besluit om n.a.v. de presentatie van R. Sliphorst (directeur en oprichter De Opkikker) ervoor te gaan!

Onze Lions Club zal zorgdragen voor 70 vrijwilligers die allen een voorbereidingsavond aangeboden krijgen, en die de handen flink uit de mouwen gaan steken op de Almeerse Super-Opkikkerdag zelf. 

Bovendien trachten wij uiterlijk januari 2012 alle benodigde kosten voor deze bijzondere dag bij elkaar te hebben:
35.000. Hiervoor krijgen 50 gezinnen met een ernstig ziek kind de dag van hun leven! Verderop in dit stuk kunt u hier alles over lezen
.

 

Over de organisatie Stichting De Opkikker:
 
De stichting is opgericht in 1995 als particulier initiatief en werkte destijds volledig met vrijwilligers. Na een jaar van voorbereiding is de Opkikker in 1996 daadwerkelijk gestart met het organiseren van 20 Opkikkerdagen voor gezinnen waarvan het kind onder behandeling was in het AMC te Amsterdam. De afgelopen veertien jaar heeft de stichting een enorme groei doorgemaakt.

Vanaf de zolderkamer zijn wij nu drie verhuizingen verder, hebben wij de basis van de stichting verstevigd en is het secretariaat geprofessionaliseerd. Hiernaast is er een gestage groei van het aantal Opkikkerdagen geweest.

 

Het secretariaat in Almere-Haven ondersteunt de 120 vrijwilligers in het land en stuurt de honderden gelegenheidsvrijwilligers aan, die inmiddels betrokken zijn bij de stichting. In 2010 hebben wij 1319 gezinnen opgekikkerd, dat zijn ruim 5500 personen. Naast de Opkikkerdagen hebben zij ook alternatieve evenementen georganiseerd, waaronder een piraten- en sprookjesdag. Dit alles om te kunnen voldoen aan de vraag om Opkikkerdagen vanuit de ziekenhuizen en om de gezinnen even uit de dagelijkse vaak harde realiteit te halen en hen de zo broodnodige ontspanning te bieden. Persoonlijke aandacht voor de gezinnen, werken met vrijwilligers en kostenbeheersing blijven speerpunten voor de stichting. 

De missie van Stichting Opkikker:

Een bijdrage leveren aan de mentale energie van een langdurig ziek kind door het organiseren van een dag vol ontspanning en blijheid samen met het gehele gezin (inclusief voorpret, nagenieten en de herinnering voor jaren). Opkikker werkt hierbij uitsluitend op indicatie en op verzoek van de met de stichting samenwerkende ziekenhuizen verspreid over Nederland.

Opkikker maakt dit voor kind, gezin en ziekenhuis mogelijk door zich volledig en belangeloos in dienst te stellen voor de ontwikkeling en organisatie van de Opkikkerdagen en door het enthousiasmeren van de samenleving voor dit doel om voldoende fondsen voor verwendagen op te brengen. Opkikker streeft te komen tot het organiseren van een maximum aantal Opkikkerdagen per jaar.
 

Doelstelling en Filosofie:

Stichting Opkikker heeft als doel gesteld:
Het tijdens of tussen de behandeling door, verzorgen van een fijne dag voor gezinnen, waarvan een kind in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, in verband met een chronisch
-fysieke aandoening, langdurig onder behandeling is in een met de stichting samenwerkende instelling, of die door de ernst of aard van deze aandoening, uitzicht heeft op een langdurige behandeling in deze instelling.
 

Super Opkikkerdag

Stichting Opkikker organiseert sinds enkele jaren naast haar individuele Opkikkerdagen ook Super Opkikkerdagen.

Dit zijn Opkikkerdagen waarbij er 50 tot 60 gezinnen tegelijk hun eigen persoonlijke Opkikkerdag krijgen. Tijdens deze Super Opkikkerdagen is er een breed spectrum aan activiteiten aanwezig. De gezinnen hebben ook hierbij een, op hun intake afgestemd, verrassings-programma en worden de hele dag begeleid door een eigen vrijwilliger.

Ook maakt de vrijwilliger een foto- / videoreportage welke het gezin na de dag toegestuurd krijgt.

De gezinnen worden aangemeld via de pedagogisch- en maatschappelijk werkers van een, met de stichting samenwerkende, instelling of via het belangstellendenformulier via de website. Bij aanmeldingen via onze website zal er altijd contact gelegd worden met de instelling waar het gezin onder behandeling is. Ook dan nemen de pedagogisch- en maatschappelijk werkers de beslissing of het gezin voor een Super Opkikkerdag in aanmerking zou moeten komen. Na aanmelding worden de gezinnen gebeld voor een telefonische intake door een vrijwilliger van de stichting welke professioneel is getraind/begeleid om de juiste informatie uit de intake te krijgen. Na de intake gaan ze op het secretariaat van Stichting Opkikker de Super Opkikkerdag van het gezin inplannen; ze regelen niet alleen alle activiteiten maar zorgen ook voor de benodigde hulpmiddelen.

Tijdens de Super Opkikkerdag wordt de gezinnen altijd gevraag een korte reactie op papier te zetten. Deze worden na de dag verwerkt tot een prachtig bedankboekje voor alle meewerkende relaties. <